Dostępnych jest wiele funduszy, które są zaprojektowane tak, aby zaspokoić wszystkie potrzeby związane z inwestowaniem w akcje w ramach tego samego funduszu. W przypadku akcji amerykańskich i międzynarodowych, Vanguard Total World Index (VTWSX) to wysiłek w tym kierunku.

VTWSX osiągnął dobry wynik, biorąc pod uwagę, że zagraniczne akcje nie działały na poziomie amerykańskich rynków, ale czy jest to właściwy fundusz all-in-one dla swoich inwestycji kapitałowych? Zaczniemy od listy statystyk i liczb, po czym skoncentrujemy się na odpowiedzi na to pytanie.

Inwestycyjne podstawy Vanguard Total World Index

Fundusz inwestuje na giełdach całego świata, w tym w USA, inne rozwinięte rynki zagraniczne i rynki wschodzące. Jest sklasyfikowany jako World Stock Fund i znajduje się w klasie aktywów International / Global Stock. Zasadniczo jest to fundusz typu "wszystko w jednym" dla światowych rynków akcji, przynajmniej w odniesieniu do akcji o średniej i dużej kapitalizacji.

Oto kilka innych podstawowych faktów dotyczących VTWSX:

⦁ Minimalna inwestycja początkowa: 3000 USD (konto ogólne, IRA lub UGMA / UTMA) ⦁ Dodatkowe inwestycje: 1 USD ⦁ Wskaźnik wydatków: 0,27% ⦁ Fundusz rozpoczął działalność: 26 czerwca 2008 r ⦁ Aktywa funduszy: 8,4 mld USD (stan na 31.12.2015) ⦁ Liczba posiadanych zapasów: 7 445 ⦁ Aktualna cena: 22,13 USD (od 1/29/2015) ⦁ 52 tygodnie: najwyższy / niski: 26,25 USD w dniu 21/21/2015 / 21,04 USD w dniu 20 grudnia 2016 r ⦁ Opłata za zakup: Brak ⦁ Opłata za odkup: Brak ⦁ Opłata 12b-1: Brak ⦁ Opłata za obsługę konta: 20 USD rocznie za salda kont mniejsze niż 10 000 USD ⦁ Poziom ryzyka: umiarkowany do agresywnego ⦁ Indeks porównawczy: Łączny indeks światowy łączony

Vanguard Total World Index Skład inwestycyjny

Choć VTWSX jest globalnym funduszem akcyjnym, nieco ponad połowa jego aktywów znajduje się w amerykańskich akcjach (52,9%). 99,8% funduszu jest inwestowane w akcje, a większość pozostałych w gotówce.

Struktura geograficzna portfela na dzień 31.12.2015 jest następująca:

⦁ Ameryka Północna, 55,5% ⦁ Europa, 21,90% ⦁ Pacyfik, 14,20% ⦁ Rynki wschodzące, 8,10% ⦁ Bliski Wschód, 0,30%

Ogółem 93,84% funduszu jest inwestowane na rynkach rozwiniętych, a 6,16% jest inwestowane na rynkach wschodzących.

Inne fakty dotyczące VTWSX:

⦁ Wskaźnik cena / zysk: 19,9 ⦁ Wskaźnik ceny do zysku: 16,03% ⦁ Średni limit rynkowy: 33,4 mld USD ⦁ Wskaźnik zwrotu z kapitału: 16,2% ⦁ Stopa wzrostu zysku: 10,1% ⦁ Współczynnik rotacji: 6,8%

10 najlepszych gospodarstw krajowych:

⦁ USA: 52,9% ⦁ Japonia: 8,5% ⦁ UK: 6.9 ⦁ Francja, 3,0% ⦁ Niemcy: 3,0% ⦁ Szwajcaria: 3,0% ⦁ Kanada: 2,8% ⦁ Australia: 2,3% ⦁ Chiny: 2,2% ⦁ Korea, 1,5%

Przydział portfeli według kapitalizacji rynkowej wygląda następująco:

⦁ Giant: 45,04% ⦁ Duży: 30,59% ⦁ Średni: 17.86% ⦁ Mały: 5,64% ⦁ Mikro: 0,87%

Vanguard Total World Index Wyniki Funduszu

Średnie roczne zyski do 1/31/2016 wyglądają tak:

⦁ Od roku do roku do 31 grudnia 2016 r .: -5.63% ⦁ 1 rok: -6.23% ⦁ 3 rok: 4,20% ⦁ 5 rok: 4,66% ⦁ Od początku (6/26/2008): 3,34%

Średnie roczne stopy zwrotu z benchmarku Spliced ​​Total World World:

⦁ Od roku do roku do 31 grudnia 2016 r .: -6.21% ⦁ 1 rok: -6.55% ⦁ 3 rok: 4,31% ⦁ 5 rok: 4,78%

Powinieneś posiadać indeks Vanguard Total World?

OK, to dużo statystyk i liczb, które rzucam na ciebie, ale czy odpowiadają na pytanie, czy Indeks Całych Światów Vanguard jest dobrym funduszem do posiadania?

Z pewnością jest to przyzwoity fundusz, który należy posiadać, jeśli Twoim celem jest posiadanie jednego funduszu, który obejmuje cały portfel akcji w kraju i za granicą. Ale to wygoda bardziej niż cokolwiek innego. Po stronie zwrotu VTWSX nie spisał się zbyt dobrze. Nawet nieznacznie nie osiągnął swojego indeksu benchmarkowego Spliced ​​Total World Stock Index (patrz wyżej) i nigdy nie jest to dobry znak.

Jeśli chcesz osiągnąć prawdziwą dywersyfikację, nie znajdziesz jej w funduszu, w którym ponad 93% aktywów jest inwestowanych w gigantyczne, duże i średnie firmy. A co z małymi i mikro-czapkami? VTWSX pozostawia wiele do życzenia w tym względzie, a to przynosi ogólne zwroty.

Lepszym rozwiązaniem może być podział twoich gospodarstw pomiędzy dwa fundusze, które pozwolą ci brać udział zarówno w amerykańskich, jak i zagranicznych akcjach, ale robią to z wyższymi zyskami.

Na przykład, możesz posiadać amerykańskie akcje za pośrednictwem Vanguard 500 Index Fund (VFINX), który ma 5-letni średni zwrot z 12,40%, w porównaniu do 4,66% dla Vanguard Total World Index Fund.

Następnie możesz zatrzymać równą część w Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Ma podobny przydział geograficzny do Funduszu Vanguard Total World Index, ale inwestuje w spółki o szerszych kapitalizacjach rynkowych.

Werdykt

Indeks Vanguard Total World to kolejny wysiłek na rzecz stworzenia jednego funduszu, który może objąć wszystkie rynki - co jest bardzo wysokim zamówieniem. Ale ponieważ nie jest to optymalna inwestycja do realizacji misji, kolejną najlepszą strategią jest znalezienie dwóch funduszy, które - po połączeniu - osiągną ten sam cel ... ale przyniosą znacznie lepszy zwrot z twoich pieniędzy.

Komentarze Na Stronie: